Van Doorninck, Jan: Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Over-Ijssel. 5a