Marjanović Brodanin, Stjepan: Vitie. 4: Pravda, ili: Skerb Poglavarah z dobro podložnikah svojih : Polužalostni igrokaz u III. činih