Van Hengel, W. A.: Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsch Europa. 1