Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek. Sloet tot Oldhuis. 23 = Deel 11. 1863: 23 = Deel 11. 1863