Nilsson, L. G.: Några fornengelska andeliga qväden på grundspråket