Kunika Foet ja Färwet Suomessa saadaan kaloja runsaasti kaswamaan